News Details

SKF LIST PRICE

PDF

 

SKF LIST PRICE
SKF7014CD/P4ADGA€188.77
SKF7212ACDGA/P4A€135.96
SKF7012CD/P4ADBA€153.88
SKF7211ACD/P4ADGA€82.89
SKF7011CDGA/P4A€19.70
SKF7210CDGA/P4A€47.75
SKF71810CDGB/P4€110.72
SKF71909CDGA/P4A€30.39
SKF7009CD/P4ADBA€183.91
SKF7207CDGA/P4A€93.02
SKF7006CDGA/P4A€43.14
SKF7005CDGA/P4A€42.79
SKF71804CD/P4DGB€184.60
SKFRKS.23 0941€160.16
SKFRKS.122290101002€31.51
SKFRKS.060.20.0544€122.09
SKFRKS.161.14.0414€57.27
SKFRKS.121400202001€11.04
SKFRKS.901175101001€32.46
SKFRKS.921150303001€189.24
INAVSU250955€33.17
INAVLU200844€1.71
INAVSU250755€181.14
INAVLA200744-N€21.81
INAVSU200644€14.56
INAXSU140644€168.27
INAVSU200544€143.04
INAVLU200544€14.62
INAVSU200414€129.86
INAVU140325€158.79
INAXSU080258€76.39
INAXU120222€178.65
INAXU060094€135.94
Standard 561.20.0414.575.01.1403€141.82
Standard 511.25.1200.600.11.1503€81.64
Standard 5161.20.0450.890.11.1503€16.56
Standard 511.25.1200.601.21.1503€165.07
Standard 5161.20.0450.891.21.1503€56.72
Standard 5191.20.1250.990.41.1502€45.38
Standard 561.20.0450.101.21.1503€108.28
Standard 5281.30.1200.013 Type 110/1400.1€190.37
Standard 561.20.0450.100.11.1503€114.65
Standard 5280.30.1200.013 Type 110/1400.€84.63
Standard 5161.16.0450.890.11.1503€57.06
Standard 5280.30.1275.013 Type 110/1400.€101.07
Standard 5161.16.0450.891.21.1503€173.87
Standard 5281.30.1275.013 Type 110/1400.1€94.74
Standard 560.25.0475.000.11.1504€108.13
Standard 562.25.1255.575.11.1403€139.24
Standard 560.22.0505.000.11.1503€194.09
Standard 562.25.1255.500.11.1503€178.04
Standard 5231.20.0500.013 Type 21/650.1€132.70
Standard 5282.30.1275.013 Type 110/1400.2€25.93
Standard 5231.20.0500.503 Type 21/650.1€86.34
Standard 5282.30.1200.013 Type 110/1400.2€64.96
Standard 5230.20.0500.013 Type 21/650.€128.26
Standard 592.25.1310.990.11.1503€69.20
Standard 5230.20.0500.503 Type 21/650.€184.76
Standard 592.25.1310.991.21.1503€170.20
Standard 5231.21.0575.013 Type 21/650.1€166.34
Standard 591.20.1246.990.11.1503€56.68
Standard 5230.21.0575.013 Type 21/650.€46.74
Standard 591.20.1246.991.21.1503€88.76
Standard 5162.16.0560.890.11.1503€178.12
Standard 5161.25.1250.890.11.1503€2.85
Standard 5162.20.0560.890.11.1503€44.89
Standard 5161.25.1250.891.21.1503€181.87
Standard 5162.20.0560.891.21.1503€120.02
Standard 511.20.1220.000.11.1504€163.02
Standard 5232.21.0575.013 Type 21/650.2€75.12
Standard 511.20.1220.001.21.1504€200.00
Standard 5232.20.0500.013 Type 21/650.2€78.33
Standard 5161.25.1320.891.21.1503€44.30
Standard 5232.20.0500.503 Type 21/650.2€21.06
Standard 5162.25.1320.890.11.1503€102.92
Standard 562.20.0544.575.01.1403€82.78
Standard 5162.25.1320.891.21.1503€123.63
Standard 562.20.0544.500.01.1503€107.04
Standard 561.25.1250.101.21.1504€81.42
Standard 560.30.0550.100.11.1504€35.40
Standard 561.25.1250.100.11.1504€56.39
Standard 562.20.0560.000.11.1503€60.17
Standard 560.25.1255.500.11.1503€54.89
Standard 562.20.0560.001.21.1503€41.07
Standard 561.25.1255.500.11.1503€186.57
Standard 5162.16.0560.891.21.1503€41.92
Standard 560.25.1255.575.11.1403€117.59
Standard 560.25.0555.000.11.1504€53.79
Standard 561.25.1255.575.11.1403€180.36
Standard 560.20.0544.500.01.1503€173.40
Standard 5192.20.1400.990.41.1502€58.27
Standard 561.20.0544.500.01.1503€39.89
Standard 512.30.1381.000.11.1503€182.72
Standard 560.20.0544.575.01.1403€190.30
Standard 512.30.1381.001.41.1503€31.11
Standard 561.20.0544.575.01.1403€144.42
Standard 591.25.1310.990.11.1503€102.01
Standard 5161.20.0560.890.11.1503€121.77
Standard 591.25.1310.991.21.1503€183.80
Standard 5161.20.0560.891.21.1503€171.83
Standard 512.25.1360.601.21.1503€76.05
Standard 561.20.0560.101.21.1503€153.95
Standard 512.25.1360.600.11.1503€130.02
Standard 561.20.0560.100.11.1503€152.54
Standard 5162.28.1400.890.11.1503€77.61
Standard 5161.16.0560.890.11.1503€191.67
Standard 5162.28.1400.891.21.1503€178.14
Standard 5161.16.0560.891.21.1503€115.79
Standard 5281.30.1300.013 Type 110/1500.1€176.51
Standard 5162.20.0630.890.11.1503€22.03
Standard 5280.30.1300.013 Type 110/1500.€127.82
Standard 5162.20.0630.891.21.1503€92.14
Standard 5280.30.1375.013 Type 110/1500.€168.06
Standard 560.22.0575.502.11.1503€184.74
Standard 5281.30.1375.013 Type 110/1500.1€174.77
Standard 562.20.0630.000.11.1503€118.24
Standard 561.30.1320.001.21.1504€167.34
Standard 562.20.0630.001.21.1503€41.47
Standard 561.30.1320.000.11.1504€75.95
Standard 5162.16.0630.890.11.1503€6.75
Standard 5161.25.1320.890.11.1503€116.98
Standard 5162.16.0630.891.21.1503€86.46
Standard 512.20.1360.000.11.1504€27.99
Standard 5231.20.0600.013 Type 21/750.1€53.01
Standard 512.20.1360.001.21.1504€104.37
Standard 5231.20.0600.503 Type 21/750.1€9.14
Standard 562.25.1355.575.11.1403€39.50
RotekH7-38E1€59.03
Standard 5230.20.0600.013 Type 21/750.€113.20
Standard 562.25.1355.500.11.1503€157.42
RotekL9-42E9Z€197.36
Standard 5230.20.0600.503 Type 21/750.€134.81
Standard 5282.30.1375.013 Type 110/1500.2€144.86
RotekL9-42P9Z€59.09
Standard 5231.21.0675.013 Type 21/750.1€166.31
Standard 5282.30.1300.013 Type 110/1500.2€170.40
RotekL9-42N9Z€61.27
Standard 5230.21.0675.013 Type 21/750.€174.43
Standard 592.30.1415.990.11.1502€56.13
RotekA8-41E1€89.79
Standard 5161.20.0630.890.11.1503€101.48
Standard 592.30.1415.991.21.1502€189.69
RotekR8-42N3€198.23
Standard 5161.20.0630.891.21.1503€146.54
Standard 562.30.1400.000.11.1504€89.50
RotekA12-42E3€196.42
Standard 561.20.0630.101.21.1503€176.64
Standard 562.30.1400.001.21.1504€47.59
RotekW13-43P2€104.52
Standard 561.20.0630.100.11.1503€137.34
Standard 5191.20.1400.990.41.1502€170.53
RotekA10-43N28D€150.14
Standard 5161.16.0630.890.11.1503€163.61
Standard 560.25.1355.500.11.1503€116.08
RotekM7-39P1€151.02
Standard 5161.16.0630.891.21.1503€176.25
Standard 561.25.1355.500.11.1503€103.82
RotekM7-39P1Z€191.49
Standard 5232.21.0675.013 Type 21/750.2€11.67
Standard 560.25.1355.575.11.1403€10.49
RotekH7-43N1€38.02
Standard 5232.20.0600.013 Type 21/750.2€184.06
Standard 561.25.1355.575.11.1403€134.15
RotekM6-39P1€132.18
Standard 5232.20.0600.503 Type 21/750.2€136.34
Standard 561.40.1400.001.29.1504€106.52
RotekM6-39P1Z€175.27
Standard 562.20.0644.575.01.1403€134.68
Standard 561.40.1400.000.19.1504€179.24
RotekH7-43N3A€155.64
Standard 562.20.0644.500.01.1503€55.65
Standard 5161.28.1400.890.11.1503€180.78
Rotek3R5-44P2A€95.84
Standard 560.35.0680.000.11.1503€57.52
Standard 5161.28.1400.891.21.1503€106.32
RotekA14-43P1€4.71
Standard 560.20.0644.500.01.1503€71.93
Standard 591.30.1415.990.11.1502€156.02
RotekR8-44N3€18.43
Standard 561.20.0644.500.01.1503€42.76
Standard 591.30.1415.991.21.1502€155.73
RotekM5-40P1€58.64
Standard 560.20.0644.575.01.1403€2.95
Standard 5281.30.1400.013 Type 110/1600.1€67.89
RotekM5-40P1Z€41.10
Standard 561.20.0644.575.01.1403€109.47
Standard 5280.30.1400.013 Type 110/1600.€153.43
RotekR8-42E3€52.23
Standard 5162.20.0710.890.11.1503€57.53
Standard 511.20.1385.000.11.1504€153.80
RotekL6-43E9Z€174.78
Standard 5162.20.0710.891.21.1503€105.21
Standard 511.20.1385.001.21.1504€144.29
RotekL6-43E9ZD€48.80
Standard 560.22.0660.001.11.1503€146.44
Standard 5280.30.1475.013 Type 110/1600.€114.50
RotekL6-43P9Z€36.85
Standard 562.20.0710.000.11.1503€31.18
Standard 5281.30.1475.013 Type 110/1600.1€162.48
RotekL6-43P9ZD€17.01
Standard 562.20.0710.001.21.1503€119.62
Standard 562.40.1500.000.19.1504€98.35
RotekA18-46E4D€13.74
Standard 5161.20.0710.890.11.1503€119.34
Standard 562.40.1500.001.29.1504€57.35
RotekL6-43N9Z€31.14
Standard 5161.20.0710.891.21.1503€27.67
Standard 5162.28.1500.890.11.1503€74.84
RotekL6-43N9ZD€195.60
Standard 561.20.0710.101.21.1503€131.70
Standard 5162.28.1500.891.21.1503€10.21
RotekL9-46E9Z€42.22
Standard 561.20.0710.100.11.1503€15.35
Standard 5282.30.1475.013 Type 110/1600.2€83.88
RotekL9-46P9Z€169.49
Standard 5231.20.0700.013 Type 21/850.1€179.43
Standard 5282.30.1400.013 Type 110/1600.2€25.37
RotekR8-44E3€159.18
Standard 5231.20.0700.503 Type 21/850.1€25.38
Standard 562.25.1455.575.11.1403€106.40
RotekL9-46N9Z€148.68
Standard 5230.20.0700.013 Type 21/850.€111.86
Standard 562.25.1455.500.11.1503€71.91
RotekA13-46N1A€144.32
Standard 5230.20.0700.503 Type 21/850.€105.36
Standard 511.30.1440.190.11.1503€6.57
RotekR8-46N3€118.23
Standard 5231.21.0775.013 Type 21/850.1€160.65
Standard 511.30.1440.191.41.1503€119.21
RotekA14-47N5A€108.43
Standard 5230.21.0775.013 Type 21/850.€142.43
Standard 592.25.1502.990.11.1503€176.82
RotekA14-48E22€162.66
Standard 5161.25.0764.890.11.1503€3.93
Standard 592.25.1502.991.21.1503€11.53
RotekM7-42P1€67.78
Standard 5162.25.0764.890.11.1503€45.88
Standard 560.25.1455.500.11.1503€132.57
RotekM7-42P1Z€161.37
Standard 5162.25.0764.891.21.1503€181.32
Standard 561.25.1455.500.11.1503€149.93
RotekA12-47N3E€179.32
Standard 512.18.0748.000.11.1504€34.69
Standard 560.25.1455.575.11.1403€198.75
RotekA12-47P2€181.52
Standard 512.18.0748.002.21.1504€39.61
Standard 561.25.1455.575.11.1403€192.07
Rotek3R6-49N9€89.76
Standard 5232.21.0775.013 Type 21/850.2€148.45
Standard 511.25.1461.000.11.1503€140.79
RotekA10-47E1€199.03
Standard 5232.20.0700.013 Type 21/850.2€117.21
Standard 511.25.1461.001.21.1503€184.23
RotekR8-46E3€158.71
Standard 5232.20.0700.503 Type 21/850.2€123.69
Standard 5161.28.1500.890.11.1503€8.35
Rotek3R6-48E3B€125.93
Standard 562.20.0744.575.01.1403€137.78
Standard 5161.28.1500.891.21.1503€126.66
RotekA12-48E12€109.52
Standard 562.20.0744.500.01.1503€40.73
Standard 591.25.1502.990.11.1503€29.15
RotekW13-49P1€162.58
Standard 560.45.0805.001.11.1504€186.54
Standard 591.25.1502.991.21.1503€8.62
RotekR8-49N3€69.03
Standard 5161.25.0764.891.21.1503€132.92
Standard 5192.20.1600.990.41.1502€49.57
RotekA14-49P1A€33.03
Standard 561.25.0764.106.21.1504€59.77
Standard 5162.28.1600.890.11.1503€145.33
RotekL9-49E9Z€26.34
Standard 561.25.0764.103.11.1504€53.80
Standard 5162.28.1600.891.21.1503€27.89
RotekL9-49P9Z€96.67
Standard 561.25.0764.601.21.1503€85.67
Standard 561.30.1500.201.21.1523€84.56
Rotek3R6-49P9€167.22
Standard 561.25.0764.600.11.1503€29.75
Standard 561.30.1500.200.11.1504€155.18
RotekL9-49N9Z€77.11
Standard 560.20.0744.500.01.1503€43.03
Standard 512.25.1600.000.11.1503€8.45
Rotek3R6-49E9€123.19
Standard 561.20.0744.500.01.1503€98.90
Standard 512.25.1600.001.21.1503€195.21
RotekR8-49E3€47.09
Standard 560.20.0744.575.01.1403€112.49
Standard 592.30.1607.990.11.1502€182.68
RotekR8-52N3€78.38
Standard 561.20.0744.575.01.1403€74.81
Standard 592.30.1607.991.21.1502€12.78
RotekW13-51P1D€75.89
Standard 511.20.0755.000.11.1504€1.51
Standard 512.30.1630.000.11.1503€130.77
RotekS8-50E1€140.02
Standard 511.20.0755.001.21.1504€179.90
Standard 512.30.1630.001.41.1503€13.92
RotekH8-54N1€73.67
Standard 562.25.0855.575.11.1403€26.84
Standard 562.30.1600.000.11.1504€116.09
RotekA14-54N10C€12.81
Standard 562.25.0855.500.11.1503€40.61
Standard 562.30.1600.001.21.1504€63.10
RotekA16-56N5€61.70
Standard 5230.20.0800.013 Type 21/950.€99.66
Standard 5191.20.1600.990.41.1502€103.55
RotekA16-53E1A€90.88
Standard 5230.20.0800.503 Type 21/950.€89.45
Standard 5162.36.1700.890.11.1503€80.08
Rotek3R6-55N9€47.09
Standard 5231.20.0800.013 Type 21/950.1€23.12
Standard 5162.36.1700.891.41.1503€1.17
RotekL9-53E9Z€10.36
Standard 5231.20.0800.503 Type 21/950.1€170.17
Standard 591.30.1607.990.11.1502€42.42
RotekL9-53P9Z€55.26
Standard 5230.21.0875.013 Type 21/950.€48.47
Standard 591.30.1607.991.21.1502€177.55
RotekR8-52E3€116.18
Standard 5231.21.0875.013 Type 21/950.1€51.06
Standard 561.40.1600.009.29.1503€172.76
RotekR9-55N3€124.30
Standard 5232.21.0875.013 Type 21/950.2€130.06
Standard 561.40.1600.008.19.1503€153.04
RotekL9-53N9Z€30.99
Standard 5232.20.0800.013 Type 21/950.2€29.25
Standard 5161.28.1600.890.11.1503€23.14
RotekA9-54N2€87.16
Standard 5232.20.0800.503 Type 21/950.2€102.28
Standard 5161.28.1600.891.21.1503€67.71
Rotek3R6-55P9€143.60
Standard 562.20.0844.575.01.1403€197.95
Standard 592.35.1704.990.11.1502€16.86
RotekA14-56P1E€101.65
Standard 562.20.0844.500.01.1503€12.75
Standard 592.35.1704.991.41.1502€145.91
RotekA16-59N2€104.34
Standard 5161.25.0886.890.11.1503€44.16
Standard 562.40.1700.007.19.1503€81.97
Rotek3R6-55E9€43.54
Standard 5162.25.0886.890.11.1503€195.35
Standard 562.40.1700.008.29.1503€162.08
RotekR9-55E3€101.24
Standard 5162.25.0886.891.21.1503€49.00
Standard 5162.28.1700.890.11.1503€106.57
Rotek3R13-62N1E€145.23
Standard 562.25.0886.800.11.1504€38.70
Standard 5162.28.1700.891.21.1503€39.26
Rotek3R8-59N2C€115.69
Standard 562.25.0886.801.21.1504€184.62
Standard 5192.25.1800.990.41.1502€90.64
Rotek3R8-59N2E€109.96
Standard 560.25.1055.500.11.1503€197.76
Standard 5161.36.1700.890.11.1503€28.38
RotekL9-57E9Z€148.35
Standard 561.25.0855.500.11.1503€188.71
Standard 5161.36.1700.891.41.1503€142.74
RotekL9-57P9Z€159.20
Standard 560.25.0855.575.11.1403€198.03
Standard 591.35.1704.990.11.1502€44.51
RotekR9-59N3€123.93
Standard 561.25.0855.575.11.1403€151.80
Standard 591.35.1704.991.41.1502€130.94
RotekA18-60E2€13.21
Standard 560.20.0844.500.01.1503€128.98
Standard 5192.20.1800.990.41.1502€170.08
RotekL9-57N9Z€126.39
Standard 561.20.0844.500.01.1503€12.61
Standard 562.50.1800.001.49.1504€31.19
RotekS8-56E1€200.89
Standard 561.20.0844.575.01.1403€109.93
Standard 5162.36.1800.890.11.1503€121.25
RotekW14-60P1€136.39
Standard 512.20.0895.000.11.1504€92.66
Standard 5162.36.1800.891.41.1503€87.67
RotekH8-58E2€36.04
Standard 512.20.0895.001.21.1504€123.93
Standard 5161.28.1700.890.11.1503€169.25
RotekR9-59E3€175.90
Standard 562.25.0886.106.11.1504€96.51
Standard 5161.28.1700.891.21.1503€179.32
RotekA18-60P1B€120.51
Standard 562.25.0886.109.21.1504€144.65
Standard 512.30.1800.000.11.1503€26.87
Rotek3R6-63N9€170.12
Standard 5161.25.0886.891.21.1503€153.38
Standard 512.30.1800.001.41.1503€12.36
RotekR9-63N3€128.73
Standard 5281.30.0900.013 Type 110/1100.1€152.09
Standard 592.35.1802.990.11.1502€81.18
Rotek3R6-63E9€155.57
Standard 5280.30.0900.013 Type 110/1100.€47.38
Standard 592.35.1802.991.41.1502€102.07
RotekR9-63E3€130.38
Standard 5281.30.0975.013 Type 110/1100.1€198.12
Standard 592.30.1799.990.11.1502€179.87
RotekS10-63E1€92.49
Standard 5280.30.0975.013 Type 110/1100.€80.17
Standard 592.30.1799.991.21.1502€30.52
Rotek3R8-68N3B€10.99
Standard 562.25.0955.575.11.1403€131.81
Standard 511.30.1734.000.11.1503€77.71
RotekR9-67N3€35.02
Standard 562.25.0955.500.11.1503€91.93

 

Maximum retail price list - Bearing & Bearings

Maximum retail price list for imported SKF industrial products. (Not to be photocopied and/or given to others without permission of the issuing authority).

Maximum retail price list

Maximum retail price list for For imported SKF industrial products. (Not to be photocopied and/or given to others without permission of the issuing ...

Bearing Manufacturers Retail Price Lists

Manufacturers Price Lists are provided for information only. Midland Bearings stocks over 15 million items stock, which include SKF, INA and FAG bearings.

Maximum retail price list

Apr 1, 2018 — Maximum retail price list. Effective from. 1st July, 2018. For SKF domestic industrial products –. Spherical roller bearings and cylindrical ...

SKF Price List 2014 - Acorn Bearings

All prices shown are Manufacturer Recommended Prices, which Acorn will be able to discount. Please contact Acorn for pricing ; 16008/W64, 643.71 ; 16009/C3, 83.49.
All Products Contact Now